Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen waaronder offertes, bestellingen en voorstellen van www.kerstpakkettenkiezer.nl tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.

Kerstpakkettenkiezer is een onderneming van Gift & Co B.V. gevestigd aan Vrijstraat 9 C/D 5611 AT Eindhoven. Dit bedrijf staat ingeschreven bij de KVK onder 64306674. Gift & Co B.V. draagt de verantwoordelijkheid voor deze algemene voorwaarden.

Artikel I. Definitie

Wij houden van duidelijke taal. Daarom gebruiken wij binnen onze algemene voorwaarden geen verwarrende definities. Wel gebruiken wij de onderstaande termen:

 

Verkoper  www.Kerstpakkettenkiezer.nl
Koper De ontvanger van een offerte of voorstel of plaatser van een bestelling
Offerte  Schriftelijk voorstel vanuit Kerstpakkettenkiezer voor een koper
Voorstel Schriftelijk voorstel vanuit Kerstpakkettenkiezer voor een koper
Bestelling Een definitief geplaatste bestelling waar ook een schriftelijke bevestiging van is ontvangen.
Schuldvergelijking Rechtsfiguur waarbij twee mensen schuld naar elkaar hebben. Lees hier meer informatie.

 

Artikel II. Offertes, voorstellen en bestellingen

1. Bestellingen zijn definitief als ze schriftelijk (per mail) bevestigd zijn door www.kerstpakkettenkiezer.nl
A) Annulering van een bestelling is enkel mogelijk bij volledige instemming van Kerstpakkettenkiezer. 

2. Kerstpakkettenkiezer mag de bestelling helemaal of deels annuleren als de koper niet tijdig de betaling heeft uitgevoerd zoals beschreven in Artikel V van deze voorwaarden, dit mag zonder rechtelijke tussenkomst.
A) Als Kerstpakkettenkiezer de bestelling moet annuleren vanwege nalatigheid van de koper is er geen recht op schadevergoeding voor de koper. 
B) Ook als de koper bij andere zaken in gebreken blijkt heeft Kerstpakkettenkiezer.nl het recht om de bestelling te ontbinden. 

3. Het aanbod wat wordt gedaan in een offerte of voorstel is 7 dagen geldig mits schriftelijk anders overeengekomen. Uiteraard onder voorbehoud van beschikbaarheid van de producten.

 

Artikel III. Levering, tekortkomingen en klachten

Bij het plaatsen van een bestelling kan de koper zelf een leverdatum kiezen.

1. Wanneer Kerstpakkettenkiezer door omstandigheden waar ze geen invloed op hebben niet in staat zijn te leveren op de gekozen datum, is er een recht op uitstel. Mocht dit onverhoopt voorkomen houden we de koper uiteraard op de hoogte en bespreken we een nieuwe leverdatum.
A) Als een bestelling geheel nog niet is uitgevoerd kan deze ook worden geannuleerd. 
B) Bij een latere levering door overmacht kan de koper niet annuleren en dienen de bestelde producten nog steeds afgenomen te worden. 

2. De transportkosten en het risico van het transport zijn voor de koper

3. Bij een factuurbedrag van tenminste € 1000, (excl. BTW) worden de producten franco geleverd op 1 adres in NL uitgezonderd de Waddeneilanden, België en Duitsland.

4. Bij een factuurbedrag van minder dan €100,- (excl. BTW) worden de volgende transportkosten in rekening gebracht:

A) €55,- excl. BTW per pallet op één adres in Nederland, uitgezonderd de Waddeneilanden. Hier geldt een extra toeslag voor.

B) €90,- excl. BTW per pallet op één adres in België.

C) Bij een verzoek voor transport naar andere landen wordt de klant vóór het plaatsen van de bestelling schriftelijk geïnformeerd over de kosten.

D) Huis-aan-huis levering is in overleg mogelijk. Kosten hiervoor worden schriftelijk gecommuniceerd vóór het plaatsen van de bestelling.

E) Bij een wijziging van het bezorgtarief zal de gewijzigde prijs door worden berekend aan de klant.

F) Voorbehoud: Breukvrije levering van de chocolade in de kerstpakketten kan niet 100% worden gegarandeerd. Deze worden dan ook niet vergoed/geruild.

5. Eventuele zichtbare gebreken van de bestelling dienen direct gemeld te worden aan Kerstpakkettenkiezer na het in ontvangst nemen van de bestelling. Indien mogelijk wordt dit gebrek ook aangetekend op het vervoersdocument.
A) Klachten met betrekking tot niet zichtbare tekortkomingen moeten binnen zeven dagen na het ontvangen van de bestelling door de koper schriftelijk (per mail) worden gemeld aan Kerstpakkettenkiezer.nl
Na de 7 dagen wordt geacht dat de koper de bestelling in goede staat en naar tevredenheid heeft ontvangen. 

6. Kleine productafwijkingen zijn geen grond voor een klacht. 

7. Bij een gegronde klacht over de staat van de ontvangen producten zal Kerstpakkettenkiezer zorgen voor een vervanging van het product. 
A) Als er door de tekortkoming van producten in de bestelling overige schade is ontstaan is de aansprakelijkheid van Kerstpakkettenkiezer beperkt tot het factuurbedrag van de desbetreffende geleverde artikelen. 
B) Kerstpakkettenkiezer kan niet aansprakelijk worden gesteld, en wordt vrijgewaard door de koper, van eventuele vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden. 
C) Andere vorderingen anders dan de hierboven gemelde dienen uiterlijk binnen een maand na leverdatum schriftelijk bij Kerstpakkettenkiezer te zijn ingediend. Na deze periode komen ook deze vorderingen te vervallen. 

8. Producten die zonder toestemming van Kerstpakkettenkiezer terug worden gezonden zullen worden geweigerd.

Artikel IV. Betaling

1. De betaling voor een bestelling dient tien dagen vóór de leverdatum in ontvangst te zijn genomen door Kerstpakkettenkiezer. Als wij de betaling op dat moment niet hebben ontvangen is Kerstpakkettenkiezer genoodzaakt om de levering te annuleren en daarmee de overeenkomst te verbreken.
A) Als een anders betalingstermijn schriftelijk overeen is gekomen tussen Kerstpakkettenkiezer en de koper dient dit termijn aangehouden te worden. Wanneer de betaling niet tijdig is ontvangen kan Kerstpakkettenkiezer zonder aanmaing of ingebrekestelling een rente eisen van 1,5% per maand op de factuur. 
B) Eventuele incasso-, deurwaarders-, advocaat- of andere kosten die door Kerstpakkettenkiezer gemaakt dienen te worden wanneer er niet wordt voldaan aan het afgesproken betalingstermijn worden in rekening gebracht bij de koper.
C) Betalingen dienen gedaan te worden volgens de instructies zoals terug te vinden op onze facturen. 

2. Schuldvergelijking door de koper is niet toegelaten.

Artikel V. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle overeenkomsten met Kerstpakkettenkiezer is het Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen, maar ook niet tijdige betaling, worden beslecht door bevoegde rechte te Alkmaar. Kerstpakkettenkiezer kan de koper dagvaarden voor de bevoegde rechter in de woonplaats of plaats van vestiging bedrijf. 

Artikel VI. Intellectuele eigendommen
1. www.kerstpakkettenkiezer.nl blijft ten allen tijde eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten van de aangeboden of geleverde producten. 


Artikel VII. Ontbinding
1.Ontbinding van de overeenkomst vanuit een koper is enkel mogelijk bij rechtelijke uitspraak. Bij een dusdanige ontbinding dienen alle openstaande rekeningen van de koper verschuldigd aan Kerstpakkettenkiezer direct voldaan te worden. 

2. De toepassing van artikel 6:278 in het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten wanneer Kerstpakkettenkiezer een overeenkomst ontbindt of een poging tot ongedaan-making geeft zoals genoemd in artikel 6:278 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

Deze voorwaarden zijn op 15 september 2011 gedeponeerd bij de KVK Noordwest-Holland onder nr. 64306674

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

Hide compare box
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »